Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού για τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

Σας ενημερώνουμε πως εκδόθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023 του Υπουργείου Παιδείας.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00 (το αργότερο).

Διαβάστε εδώ την σχετική ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατεβάστε από εδώ την σχετική προκήρυξη.