Η σημαντικότητα της αυτονομίας των εφήβων

Ο βασικός αναπτυξιακός στόχος κατά την εφηβεία είναι η διαμόρφωση μιας ταυτότητας και η επίτευξη ενός επιπέδου αυτονομίας.

Η ανάγκη για οριοθέτηση και καθοδήγηση είναι αυξημένη σε αυτή τη φάση της ζωής των εφήβων. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει  να παραγκωνίζεται η ανάγκη τους για ελευθερία του λόγου και σκέψης.

Οι γονείς οφείλουν να δώσουν τον απαραίτητο χώρο έκφρασης στα παιδιά προκειμένου να διαμορφωθεί η δική τους ταυτότητα . Η στάση που θα κρατήσουν απέναντι στα παιδιά τους παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην μετέπειτα εξέλιξη τους ως ενήλικες και πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στα όρια που θέτουν οι ίδιοι και στην ανάγκη αυτονομίας των εφήβων.

Διαβάστε εδώ το σχετικό άρθρο.