Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ253.2/101735/Α5/14-9-2023 (ΑΔΑ: ΩΝ3646ΝΚΠΔ-ΣΝΙ), που αφορά στο πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2024 με θέμα:

Α. Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, έτους 2024.

Β. Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων γενικής παιδείας και ειδικότητας, έτους 2024.

Γ. Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων, έτους 2024, για εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα στα οποία απαιτείται η εξέτασή τους.

Δ. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2024.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα σε αρχείο pdf.