Τροποποίηση της Υ.Α για τις Πρακτικές Δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στις σχολές ΤΕΦΑΑ με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2024.

Έχει υπογραφεί νέα Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6 (Β’ 1538) Υ.Α, ορισμού των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες και τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από αυτά.

Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, για τα αγόρια που θα συμμετάσχουν στις πρακτικές δοκιμασίες στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής προκειμένου να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αντικαθίσταται το αγώνισμα του Δρόμου 400μ. Αρρένων με το αγώνισμα του Δρόμου 200μ., με ανάλογη προσαρμογή της αντιστοίχισης των επιδόσεων με τη βαθμολογία.

Επισημαίνεται ότι δεν αλλάζει κάτι ως προς τα αγωνίσματα στα οποία συμμετέχουν τα κορίτσια.

Για την ακριβή αντιστοίχιση επίδοσης και βαθμολογίας των υποψηφίων ανατρέξτε στο σχετικό ΦΕΚ κάνοντας κλικ εδώ.

Η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού βρίσκεται εδώ.