Πρόγραμμα Erasmus+ «Προετοιμασία μαθητών για είσοδο στην αγορά εργασίας»

 


Συγχρηματοδοτούμενο από
 την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2ο ΕΠΑ.Λ. ΛΑΜΙΑΣ

   Το 2ο  ΕΠΑ.Λ. Λαμίας, στα πλαίσια του εμπλουτισμού και της βελτίωσης των διδακτικών και μαθησιακών εμπειριών των μαθητών και μαθητριών του, πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με το Ι.Κ.Υ. ένα πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο: «Προετοιμασία μαθητών για είσοδο στην αγορά εργασίας» με κωδικό έγκρισης    2023-1-EL01-KA122-VET-000121930.

   Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 14 μαθητές/τριες από τις ειδικότητες: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Υπάλληλος Διοίκησης Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε αντίστοιχες επιχειρήσεις και σεμινάρια τις απογευματινές ώρες, ενώ θα πραγματοποιηθούν και πολιτιστικές επισκέψεις σε αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου.

   Στόχοι του προγράμματος για μαθητές/τριες: επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων και της απόκτηση εμπειρίας, διεύρυνση του επαγγελματικού τους ορίζοντα με την ενίσχυση των ευκαιριών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, απόκτηση εμπιστοσύνης για μελλοντική συνεργασία με συγκεκριμένους εργοδότες και επιπλέον στόχος που αφορά όλους του συμμετέχοντες: ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.

   Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα θα έχει επιτυχία και οι στόχοι θα επιτευχθούν.