ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:  Καποδιστρίου 27,  Λαμία,  ΤΚ 35131

e-mail:          mail@2epal-lamias.fth.sch.gr  ,  2epallami@gmail.com

Τηλ.: 22313-50157 (Διευθυντής, Υποδιευθυντής),

  22310-26781 (Γραμματεία)