Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Υπουργείο Παιδείας έχει εκδώσει στις 13-9-2022 την εγκύκλιο που αφορά την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για μαθητές που έχουν τελειώσει το Λύκειο και έχουν πετύχει διακρίσεις ως αθλητές.

Οι ενδιαφερόμενοι αθλητές & αθλήτριες προς εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την σχετική εγκύκλιο και στη συνέχεια -εφόσον τους αφορά-  να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν το υπόδειγμα της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης και να την αποστείλουν ταχυδρομικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε συστημένη επιστολή  από την 16η  Σεπτεμβρίου έως και τη 26η Σεπτεμβρίου 2022 στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. 15122 – Μαρούσι

Γραφείο 0090

«Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2022»

Για να κατεβάσετε την σχετική εγκύκλιο κάντε κλικ εδώ .

Για να κατεβάσετε την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση κάντε κλικ εδώ.

Το σχετικό άρθρο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται εδώ.