ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EU Code Week Hackathon

Το EU Code Week Hackathon είναι ένας διαδικτυακός διαγωνισμός που θα διαρκέσει 24 ώρες και οι μαθητές θα πρέπει να λύσουν μια πραγματική πρόκληση αξιοποιώντας τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό. Το EU Code Week Hackathon θα πραγματοποιηθεί την ίδια περίοδο σε έξι χώρες και μια από αυτές είναι και η Ελλάδα. Ο διαγωνισμός στην Ελλάδα… Read more ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EU Code Week Hackathon

Προβλήματα στην Τηλε-Εκπαίδευση την πρώτη ημέρα εφαρμογής

Προβλήματα δημιουργήθηκαν την πρώτη ημέρα εφαρμογής της τηλε-εκπαίδευσης για τους καθηγητές και μαθητές των Γυμνασίων & Λυκείων. Η δικτυακή υποδομή του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (SCH.GR) δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις που δημιούργησε η Πανελλαδική Εφαρμογή της Τηλε-εκπαίδευσης μέσω του Cisco Webex Meetings. Για το λόγο αυτό, η υφυπουργός Παιδείας Κα Ζαχαράκη προέβει σε… Read more Προβλήματα στην Τηλε-Εκπαίδευση την πρώτη ημέρα εφαρμογής

Επείγουσα Ενημέρωση για την Τηλεκπαίδευση

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα προτεινόμενα εργαλεία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι απαραίτητη η εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο (ΠΣΔ) Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα, η οποία υλοποιείται με… Read more Επείγουσα Ενημέρωση για την Τηλεκπαίδευση

Ενημέρωση προς μαθητές και κηδεμόνες περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ( από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – 16 Μαρτίου 2020) Κατ? εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο… Read more Ενημέρωση προς μαθητές και κηδεμόνες περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση προς μαθητές και κηδεμόνες περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ( από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – 16 Μαρτίου 2020) Κατ? εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο… Read more Ενημέρωση προς μαθητές και κηδεμόνες περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων