Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006)

Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006), έχουν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) από 02 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους: α. Ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet,… Read more Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006)

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων – γεννηθέντες το 2003

Καλούνται οι άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2003 να ενημερωθούν σχετικά με την υποχρέωσή τους για ηλεκτρονική κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) έως τις 31 Μαρτίου 2021, καταληκτική ημερομηνία. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας αποστέλλει “Πρόσκληση για επιλογή και κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού” που αφορά τους γεννηθέντες του 2003. Σύμφωνα με αυτό, καλούνται οι γονείς των άρρεν μαθητών… Read more Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων – γεννηθέντες το 2003

Ενημέρωση του Δήμου Λαμιέων για τους γεννηθέντες το 2005

Ο Δήμος Λαμιέων έχει αποστείλει σε όλα τα σχολεία του Δήμου ανακοίνωση με την οποία καλεί τους γονείς των άρρεν μαθητών που είναι γεννημένοι το 2005 να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση (που θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 26/03/2021), έτσι ώστε να καταρτιστούν οι Στρατολογικοί πίνακες οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τους γεννηθέντες το έτος… Read more Ενημέρωση του Δήμου Λαμιέων για τους γεννηθέντες το 2005