ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ “ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ” 2020-21

Η Τριμελής ομάδα εκπαιδευτικών, μετά από την επεξεργασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων μαθητευόμενων, συντάσσει τον παρακάτω “Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων” βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 6383/10-12-2020 “Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2020-21”  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότητα:  Βοηθός Νοσηλευτή

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 13442 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19,3
2 12186 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,4
3 11890 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,5
4 11148 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,0
5 13458 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,7
6 12361 2019 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ άνω των 25 20,0
7 11083 2014 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ άνω των 25 13,7

 

Οι Εκπαιδευτικοί

Χαλδούπη Αικατερίνη  ΠΕ87.02

Σταμοπούλου Δήμητρα ΠΕ87.02

Φραγκάκη Ειρήνη  ΠΕ87.09