ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ “ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ” 2020-21

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ “ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2020-21”

Η τριμελής ομάδα επεξεργασίας ενστάσεων των υποψηφίων μαθητευόμενων  για τη Ε’ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας 2020-2021 κατατάσσει τους υποψηφίους μαθητευόμενους της ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτή” ως εξής:

Ειδικότητα:  Βοηθός Νοσηλευτή

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 13442 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19,3
2 12186 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,4
3 11890 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,5
4 11148 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,0
5 13458 2020 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,7
6 12361 2019 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ άνω των 25 20,0
7 11083 2014 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ άνω των 25 13,7

 

Οι Εκπαιδευτικοί

Χονδρογιάννη Γιαννούλα  ΠΕ87.02

Μπαξεβανάκη Άννα ΠΕ86

Ζαγγανά Γεωργία  ΠΕ87.09